Idea

 

Edukacja kulturowa to nie tylko przygotowywanie do tworzenia i odbioru sztuki, ale raczej wyposażanie w kompetencje pozwalające na bycie w kulturze, korzystanie i współtworzenie jej zasobów, a tym samym pełnoprawne uczestnictwo w życiu zbiorowym.

- Marek Krajewski

Blog jest częścią Programu Bardzo Młoda Kultura, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Jego podstawowym celem jest promocja edukacji kulturowej, a także zwiększanie do niej dostępności, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Projekt realizuje 16 instytucji kultury ze wszystkich województw. Każda z nich diagnozuje stan animacji i edukacji kulturowej w regionie, prowadzi szkolenia, sieciuje oraz wspiera podmioty i przedsięwzięcia z tego zakresu.
 

Blog jest dziennikiem Programu, ale przede wszystkim platformą dzielenia się doświadczeniami, które płyną z jego realizacji. Publikować będziemy dokumentacje z realizowanych działań, a także sposoby radzenia sobie w terenie z bolączkami towarzyszącymi wcielaniu w życie ideału i działań na rzecz edukacji kulturowej. Blog będzie także miejscem upowszechniania badań, metod i projektów, które okazały się dla nas inspirujące.