Obrady komisji kwalifikującej do udziału w Warsztatach

Obrady komisji kwalifikującej do udziału w Warsztatach

Uczestnikami projektu miały być dwuosobowe partnerstwa: przedstawiciel oświaty i kultury. Wybrane osoby podpisały umowę na udział w projekcie i tym samym zobowiązały się do udziału w cyklu szkoleniowym, wizjach lokalnych, konsultacjach, oraz złożenia aplikacji w konkursie na współorganizację projektów edukacji kulturowej. 

Komisja obradowała w składzie: Krzysztof Polewski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie i ambasador projektu operatorkultury.pl, Sylwia Bloch - Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku, Jadwiga Garcorz - Konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku, Agata Cabała - Koordynator projektu operatorkultury.pl z ramienia oświaty (Uniwersytet Śląski), Hanna Kostrzewska - przedstawiciel środowiska NGO,
Maciej Zygmunt - przedstawiciel operatorakultury.pl, Aleksander Lysko - przedstawiciel operatorakultury.pl (Regionalny Instytut Kultury w Katowicach).

Fot. Archiwum MIK w Katowicach

Szkolenia Koalicji Kultury w Parzęczewie, Konstantynowie Łódzkim, Radomsku i Łowiczu

Szkolenia Koalicji Kultury w Parzęczewie, Konstantynowie Łódzkim, Radomsku i Łowiczu

Spotkanie partnerów projektu Młodzi LUBią Kulturę

Spotkanie partnerów projektu Młodzi LUBią Kulturę