Spotkanie z beneficjentami projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa

Spotkanie z beneficjentami projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa

Spotkanie siedmiu beneficjentów projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa z dyrektorem Centrum Kulturalnego w Przemyślu i pracownikami instytucji zaangażowanymi w projekt. Podczas spotkania beneficjenci poznali "opiekunów" swoich projektów, którzy wspierać będą proces realizacji wyłonionych w konkursie inicjatyw.

Fot. Łukasz Kisielica

Badania ewaluujące warszaty i regranting na Warmii i Mazurach

Badania ewaluujące warszaty i regranting na Warmii i Mazurach

Podłoże instytucjonalne dla edukacji kulturowej w Województwie Opolskim

Podłoże instytucjonalne dla edukacji kulturowej w Województwie Opolskim