Wizje lokalne w Gostyniu, Koniecpolu, Kamyku, Katowicach, Ornontowicach,  Cieszynie, Rydułtowie, Bielsku-Białej i Czyżowicach

Wizje lokalne w Gostyniu, Koniecpolu, Kamyku, Katowicach, Ornontowicach, Cieszynie, Rydułtowie, Bielsku-Białej i Czyżowicach

Z uczestnikami projektów spotykamy w ich środowisku działań, by lepiej ich poznać. W trakcie rozmów konsultujemy koncepcję edukacji kulturowej zaproponowanej przez partnerstwa, a także staramy się zainspirować i zmotywować do dalszej pracy.

Fot. Archiwum RIK Katowice

Realizacja programu grantowanego w województwie łódzkim

Realizacja programu grantowanego w województwie łódzkim

Spotkanie z koordynatorami lokalnych projektów w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury

Spotkanie z koordynatorami lokalnych projektów w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury