Opolskie: EDUKO 2016-2018

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu od lat pobudza i wykorzystuje edukacyjny potencjał kultury, realizując przedsięwzięcia dostosowywane do potrzeb i oczekiwań różnych odbiorców, uwzględniające ich obecne kompetencje kulturowe oraz przyczyniające się do znacznego ich pogłębiania i rozwijania.

MóO_logo.jpg

W ten sposób wpływamy na kształtowanie świadomego własnej tożsamości kulturowej społeczeństwa; społeczeństwa będącego aktywnym, świadomym odbiorcą edukacji kulturowej. Realizując projekt „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016-2018”, chcemy przyczynić się do rozwoju organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy w obszarze kultury i edukacji. Chcemy, aby była ona oparta na partnerstwie, zaufaniu, wysokich kompetencjach oraz przyczyniała się do tworzenia zintegrowanej oraz prowadzonej na bardzo dobrym poziomie oferty w zakresie edukacji kulturowej, będącej nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Dążymy do stworzenia na terenie Opolszczyzny platformy faktycznej współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, która będzie kontynuowana po zakończeniu projektu.

Kontakt:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
ul. Św. Wojciecha 13
45-023 Opole

Koordynatorka projektu:

Joanna Ojdana

 

Podkarpackie: Podkarpacka Edukacja Kulturowa

Mazowieckie: Kulturalni Edukatorzy