Wielkopolskie: Centrum Praktyk Edukacyjnych

CENTRUM – to tutaj spotykają się różne idee, pomysły, ludzie i zasoby.

PRAKTYK – stawiamy na praktyczne działanie. Naszą misją jest wprowadzanie idei edukacji kulturowej w życie.

EDUKACYJNYCH – poszerzamy pojęcie „edukacja”, dotąd zawłaszczone przez oficjalny system szkolnictwa. Wskazujemy, że edukacja to różne sposoby przyswajania oraz dzielenia się wiedzą.

CPE_logo.jpg

Centrum Praktyk Edukacyjnych to projekt realizowany od 2014 roku przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Od roku 2016 działamy w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” zainicjowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Naszym głównym celem jest sieciowanie osób związanych z edukacją i kulturą w Wielkopolsce. Bogata oferta kierowana do nauczycieli i animatorów to m.in.: bezpłatne warsztaty, konkurs „Współdziałanie w kulturze”, który umożliwia nauczycielom i animatorom realizację wspólnych projektów; publikacje zawierające gotowe scenariusze lekcji; wsparcie merytoryczne w działaniach projektowych.

Nasze działania mają charakter popularyzatorski, społeczny i badawczy. Współpracujemy z podmiotami zajmującymi się edukacją kulturową adresowaną zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób dorosłych i seniorów. Misją CPE jest promowanie idei edukacji kulturowej, którą rozumiemy jako rozwijanie aktywnych, twórczych i krytycznych form uczestnictwa w kulturze. Wymagają one jednak złożonych kompetencji kulturowych – naszym zadaniem jest wspieranie ich rozwoju.

SIECIOWANIE. Sieciowanie środowiska oświaty i kultury to jeden z ważniejszych celów, który stawia sobie nasz zespół. Przez szereg działań integracyjno-informacyjnych tworzymy platformę aktywnych nauczycieli, edukatorów, animatorów kultury i aktywistów, która umożliwia tworzenie wspólnych projektów z zakresu edukacji kulturowej.

KONKURS „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE”. Wsparcie finansowe i merytoryczne projektów edukacyjno-kulturowych tworzonych w partnerstwach osób ze środowiska oświaty i kultury to główny cel konkursu. Pomagamy realizować przedsięwzięcia zarówno długofalowe jak i krótkofalowe oraz jesteśmy obecni na każdym etapie realizacji projektu.

DIAGNOZA. Prowadzimy systematyczną diagnozę działań z zakresu edukacji kulturowej prowadzonych w Wielkopolsce oraz diagnozę potrzeb i oczekiwań odbiorców tych wydarzeń. Ponadto szkolimy edukatorów w zakresie prowadzenia diagnoz lokalnych, aby samodzielnie mogli określać potrzeby uczestników swoich działań. 

SZKOLENIA. Pragniemy systematycznie podnosić kwalifikacje w zakresie edukacji i animacji kulturowej przez szereg warsztatów o różnorodnej tematyce. W naszej ofercie znajdują się warsztaty z zakresu edukacji muzealnej, sztuki współczesnej, edukacji medialnej, filmowej, pedagogiki teatru, antydyskryminacyjne, pracy ze społecznościami lokalnymi i wiele innych. Warsztaty prowadzone są przez nasz zespół oraz trenerów z całej Polski.

PUBLIKACJE. Oferujemy szereg publikacji on-line dostępnych bezpłatnie na naszej stronie. Znajdują się wśród nich zarówno raporty roczne z prowadzonych przez nas badań, artykuły poświęcone tematyce edukacji kulturowej, a także „Poradniki metodyczne” zawierające gotowe scenariusze warsztatów i lekcji z zakresu edukacji kulturowej, które posłużyć mogą jako inspiracja dla prowadzenia własnych działań.


Kontakt:

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

Tel. 607 609 320, 61 6464 206

www.cpe.ckzamek.pl

facebook/cpe.poznan

Koordynatorzy:

Ewelina Banaszek e.banaszek@ckzamek.pl

Jakub Walczyk j.walczyk@ckzamek.pl

Zespół programowo-badawczy:

Katarzyna Chajbos

dr Marta Kosińska

dr Karolina Sikorska

dr Sylwia Szykowna

 

Warmińsko-mazurskie: Wędrowna Akademia Kultury

Świętokrzyskie: Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej