Spotkania informująco-sieciujące na Opolszczyźnie

Spotkania informująco-sieciujące na Opolszczyźnie

Zagęszczamy sieć EDUKO - wspólnie z koordynatorem projektu gościliśmy w wielu miejscowościach, gdzie spotykaliśmy się z zainteresowanymi animatorami, edukatorami i pasjonatami kultury.  

Celem spotkań było zapoznanie uczestniczących osób z zasadami konkursu Opolskie EDUKO 2017, w ramach dotowane będą wybrane projekty edukacyjne. Ważnym elementem spotkań był warsztat z sieciowania, który w przystępny sposób przybliżał zgromadzonym zgromadzonym proces nawiązywania współpracy, stanowiący jeden z wymogów konkursu dotacyjnego, ale także - co ważniejsze - filar programu Bardzo Młoda Kultura. W trakcie spotkania pojawiały się także pierwsze dyskusje o pomysłach na autorskie działania, które mogłyby zostać zrealizowane dzięki EDUKO. Animatorzy i edukatorzy żywo dyskutowali na temat celów projektu oraz trudności, które należałoby pokonać w trakcie realizacji.

Program nieco różnił się w zależności od miejsca organizacji wydarzenia- w Głubczycach Jerzy Kaufmann przeprowadził warsztat twórczy. Warsztat, który odbył się na deskach teatru, zainspirował i zaktywizował uczestników do wyrażania siebie, kreatywnego myślenia i twórczego działania. Podczas jego trwania, uczestnicy mogli zaprezentować siebie oraz obszar, w którym działają.

Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach, 7 luty

Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach, 7 luty

Karczma Spichlerz w Byczynie, 21 luty

Karczma Spichlerz w Byczynie, 21 luty

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Praszce, 24 luty

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Praszce, 24 luty

Izba Pamięci Ziemi Grodkowskiej, Grodków, 23 luty

Izba Pamięci Ziemi Grodkowskiej, Grodków, 23 luty

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim, 10 marca

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim, 10 marca

Fot. Ludmiła Kubisa

Rozpoczęła się II edycja BMK na Dolnym Śląsku

Rozpoczęła się II edycja BMK na Dolnym Śląsku

Obowiązkowe szkolenie dla wnioskodawców - woj. opolskie

Obowiązkowe szkolenie dla wnioskodawców - woj. opolskie