Warsztaty w ramach Podkarpackiej Edukacji Kulturowej

Warsztaty w ramach Podkarpackiej Edukacji Kulturowej

W Przemyślu, Rzeszowie i Stalowej woli odbywał się tegoroczny cykl warsztatów na Podkarpaciu. Składał się z dwóch części - obligatoryjnej, przedstawiającej założenia Programy BMK oraz fakultatywnej, kształcącej w kierunkach wybranych przez samych uczestników.

W czerwcu odbywały się spotkania obligatoryjne. W ich trakcie uczestnicy dowiedzieli się jak przebiegała pierwsza edycja programu Bardzo Młoda Kultura w Polsce i w województwie podkarpackim, a także zapoznali się tegorocznym regulaminem konkursu grantowego.

Przemyśl, 12 czerwca

Przemyśl, 12 czerwca

Rzeszów, 14 czerwca

Rzeszów, 14 czerwca

Stalowa Wola, 21 czerwca

Stalowa Wola, 21 czerwca

Pierwszy tydzień warsztatów fakultatywnych trwał od 20 do 25 czerwca. Uczestnicy mogli przećwiczyć skuteczne aplikowanie po fundusze na realizację projektów, dowiedzieć się jak efektownie współpracować z mediami i młodzieżą, poznali także narzędzia i metody diagnozowania potrzeb środowiska lokalnego. 

Warsztat „Jak efektywnie współpracować z mediami?”, prowadząca: Bernadeta Szczypta, Centrum Kulturalne w Przemyślu, 22 czerwca

Warsztat „Jak efektywnie współpracować z mediami?”, prowadząca: Bernadeta Szczypta, Centrum Kulturalne w Przemyślu, 22 czerwca

Warsztat „Aktywne metody pracy z młodzieżą”, prowadząca: Aleksandra Chodasz, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, 23 czerwca

Warsztat „Aktywne metody pracy z młodzieżą”, prowadząca: Aleksandra Chodasz, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, 23 czerwca

Warsztat „Diagnoza potrzeb środowiska lokalnego - narzędzia i metody, prowadząca: Teresa Jankowska, Centrum Kulturalne w Przemyśli, 25 czerwca

Warsztat „Diagnoza potrzeb środowiska lokalnego - narzędzia i metody, prowadząca: Teresa Jankowska, Centrum Kulturalne w Przemyśli, 25 czerwca

Warsztat „Projekt a wniosek czyli jak skutecznie aplikować po fundusze na realizację projektów” , prowadząca: Renata Stefaniak, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, 24 czerwca

Warsztat „Projekt a wniosek czyli jak skutecznie aplikować po fundusze na realizację projektów” , prowadząca: Renata Stefaniak, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, 24 czerwca

W drugim tygodniu warsztatów fakultatywnych uczestnicy poznali metody pobudzania lokalnej społeczności do działania, pracowali nad odpowiedzią na pytanie "jak efektowanie współpracować z mediami, przeszli przez edukację wielokulturową?", a także dowiedzieli się jak wykorzystywać archiwum w pracy animatora kultury.

Warsztat „Zostań obywatelem świata - edukacja międzykulturowa”, prowadząca: Sylwia Mazur, Rzeszowski Dom Kultury, 27 czerwca

Warsztat „Zostań obywatelem świata - edukacja międzykulturowa”, prowadząca: Sylwia Mazur, Rzeszowski Dom Kultury, 27 czerwca

Warsztat „Społeczności lokalne - jak pobudzać do działania?”, prowadząca: Edyta Salnikow, Centrum Kulturalne w Przemyślu, 29 czerwca

Warsztat „Społeczności lokalne - jak pobudzać do działania?”, prowadząca: Edyta Salnikow, Centrum Kulturalne w Przemyślu, 29 czerwca

Warsztat „Jak efektywnie współpracować z mediami?”, prowadząca: Bernadeta Szczypta, Stalowa Wola, 28 czerwca

Warsztat „Jak efektywnie współpracować z mediami?”, prowadząca: Bernadeta Szczypta, Stalowa Wola, 28 czerwca

Warsztat „Społeczności lokalne - jak pobudzać do działania?”, prowadząca: Edyta Salnikow, Rzeszowski Dom Kultury, 30 czerwca

Warsztat „Społeczności lokalne - jak pobudzać do działania?”, prowadząca: Edyta Salnikow, Rzeszowski Dom Kultury, 30 czerwca

Warsztat „Pamięć, historia, opowieści - archiwum jako narzędzie pracy animatora kultury”, prowadząca: Kinga Bielec, Centrum Kulturalne w Przemyślu, 1 lipca

Warsztat „Pamięć, historia, opowieści - archiwum jako narzędzie pracy animatora kultury”, prowadząca: Kinga Bielec, Centrum Kulturalne w Przemyślu, 1 lipca

Więcej informacji o warsztatach i pozostałych działaniach znaleźdź można na stronie Podkarpackiej Edukacji Kulturowej

Fot. Łukasz Kisielica, Katarzyna Medelczyk, Dominika Osypanko, Jacek Dubiel

Raport z diagnozy stanu i specyfiki edukacji kulturowej w województwie świętokrzyskim

Raport z diagnozy stanu i specyfiki edukacji kulturowej w województwie świętokrzyskim

Kreaktywna 13-tka

Kreaktywna 13-tka