Cykl warsztatów Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

Cykl warsztatów Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

Wspólnie z uczestnikami spotykaliśmy się w Kielcach, Ożarowie, Staszowie, Skarżysku, Włoszczowej i Skalbmierzu. Rozmawialiśmy o założeniach, metodach i sposobach pracy w międzysektorowych zespołach, a także prowadzeniu edukacji kulturowej w oparciu o zasoby obecne w społecznościach lokalnych.

Pierwszy warsztat, zatytułowany „Diagnoza potrzeb i myślenie projektowe”, poprowadził Jacek Gądecki. Warsztat zachęcił do pogłębionej diagnozy potrzeb kulturowych własnych społeczności, do formułowania problemów i poszukiwania rozwiązań. W trakcie warsztatu uczestniczki i uczestnicy mieli szansę łączyć myślenie projektowe z nauką/doskonaleniem swoich umiejętności pisania wniosków. Warsztat krążył wokół 3 zasadniczych pytań: dlaczego? co? i jak? powinniśmy zmienić w społeczności? 

Kielce, 7.05.2017, fot. Łukasz Kopczyński

Kielce, 7.05.2017, fot. Łukasz Kopczyński

Działania artystyczne w przestrzeni, to nazwa warsztatu, który prowadziła Bogumiła Stachurska. Jego celem było opracowanie planu i wybór strategii działań przy realizacji projektów przygotowanych przez uczestników oraz prezentacja technik i metod pracy nad projektem artystycznym czy edukacyjnym, takim jak spektakl, happening, instalacja plastyczna, wystawa itp. Podczas warsztatów zwrócono szczególną uwagę  na wykorzystanie i aranżację przestrzeni, wybór i organizację działań, poszukiwanie rozwiązań scenograficznych, performatywnych, które pozwalają nadać projektom interdyscyplinarny charakter i rozmach.

Staszów, 30.04.2017, fot. Katarzyna Ciepiela

Staszów, 30.04.2017, fot. Katarzyna Ciepiela

Weronika Idzikowska zaproponowała warsztat pt. „Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce”. Warsztat kierowano do osób, które pracują lub chcą pracować z dziećmi i młodzieżą, którym zależy na wspieraniu rozwoju najmłodszych – tak, by odważnie i mądrze potrafili poruszać się w świecie, bez względu na to, jaki w przyszłości będzie ten świat i z czym przyjdzie im się mierzyć. Dzięki udziałowi w spotkaniu uczestnicy m.in. dowiedzieli się, czym jest edukacja kulturowa i jaki jest jej cel oraz w jaki sposób edukacja kulturowa może wpływać na życie, a także po co i jak tworzyć projekty z zakresu edukacji kulturowej z udziałem dzieci. Biorący udział wzbogacili także swoją wiedzę o perspektywę relacyjnego projektowania działań dla dzieci. Spotkanie miało charakter wykładu inspirującego z elementami pracy warsztatowej. 

Kielce, 23.04.2017, fot. Karolina Opałko

Kielce, 23.04.2017, fot. Karolina Opałko

Celem warsztatu „Edukacja kulturalna w szkole” było wspólne spenetrowanie przestrzeni wyznaczonej przez podstawę programową kształcenia ogólnego. Zastanawiano się nad tym, czy można znaleźć w niej miejsce na współpracę szkoły z instytucjami kultury, ale także nad tym, na ile trud owych poszukiwań „opłaca się” zainteresowanym stronom. Przygotowano listę kompetencji pożądanych na rynku pracy, w których kształceniu wpierać nas może planowy kontakt dziecka z kulturą, czyli listę argumentów wspierających nauczycieli w pokonywaniu wewnątrzszkolnych trudności organizacyjnych. Warsztat poprowadziła Katarzyna Michalska, pracująca w powszechnym gimnazjum od 12 lat. W oparciu o założenia pedagogiki kultury podzieliła się z uczestnikami warsztatów swoimi doświadczeniami i przekonywała ich do prowadzania działań kulturowych w szkołach.

Włoszczowa, 22.04.2017, fot. Mateusz Piątkiewicz

Włoszczowa, 22.04.2017, fot. Mateusz Piątkiewicz

Organizowanie edukacji kulturowej w oparciu o metodę projektu stało się nieodzownym elementem kultury organizacyjnej w wielu lokalnych instytucjach kultury. Aby skutecznie posługiwać się projektem, ważne jest nie tylko umieć go zlokalizować w schemacie zarządzania instytucji, ale także należy szczególną uwagę zwrócić na początek i koniec jego życia – na dobrze przeprowadzoną diagnozę sytuacji wyjściowej i prawidłową ewaluację działań. Warsztat, który sprzyjał uczulaniu na te kwestie zaprojektował Jacek Gralczyk, tytułując go „Diagnoza i ewaluacja w pracy metodą projektu”.

Włoszczowa, 28.04.2017, fot. Mateusz Piątkiewicz

Włoszczowa, 28.04.2017, fot. Mateusz Piątkiewicz

„Żywa tradycja inspiracją do edukacji dzieci”, to warsztat, który prowadziła Katarzyna Paterek. Uczestnicy oglądali, słuchali, bawili się, rozmawiali, ale przede wszystkim intensywnie pracowali i wyszli z planem działania na przyszłość. W czasie spotkania prezentowane były zdjęcia i filmy wraz wywiadami z edukatorkami, które od pewnego czasu działają z dziećmi w obszarze żywej tradycji. Uczestnicy przyjrzeli się swoim zasobom w tym zakresie. Popularyzowano także inspirujące przykłady i metody działań. Wspólnie doświadczono zabaw, a następnie rozmawiano o nabytych doświadczeniach, a tym samym o tym, czego dzieci mogą nauczyć się w trakcie zabawy. Poruszono także temat psychologii rozwojowej dzieci.

Kielce, 29.04.2017, fot. Michał Ziomber

Kielce, 29.04.2017, fot. Michał Ziomber

Majowe spotkanie z partnerami SYNAPS

Majowe spotkanie z partnerami SYNAPS

Konferencja inaugurująca 2. Etap Podlaskiego Pomostu Kultury

Konferencja inaugurująca 2. Etap Podlaskiego Pomostu Kultury