Warsztaty w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury

Warsztaty w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury

W maju odbył się cykl warsztatów dla podlaskich animatorów i edukatorów. Ich celem było podzielenie się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w pracy edukacyjno-kulturowej oraz promocja współpracy międzysektorowej. 
 

W tym roku cykl sześciu warsztatów skierowaliśmy do osób zajmujących się edukacją kulturową, prowadzących działania kulturalne, nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia, pracowników instytucji kultury, pracowników organizacji pozarządowych, firm prywatnych i innych animatorów kultury i edukatorów działających w sferze kultury i edukacji na terenie województwa podlaskiego. Tematyka warsztatów dobrana została na bazie zeszłorocznych doświadczeń i badań. 

Festyn, który kręci, 11 maja 2017, prowadzenie: Anna Miodyńska

Festyn, który kręci, 11 maja 2017, prowadzenie: Anna Miodyńska

Jak zmienić przestrzeń w miejsce. Edukacja architektoniczna w praktyce, 19 maja 2017, prowadzenie: Anna Komorowska

Jak zmienić przestrzeń w miejsce. Edukacja architektoniczna w praktyce, 19 maja 2017, prowadzenie: Anna Komorowska

Projektowanie kultury metodą design thinking, 20 maja 2017, prowadzenie: Maciej Sawicki

Gry jako forma animacji, 22 maja 2017, prowadzenie: Marcin Mitzner

Gry jako forma animacji, 22 maja 2017, prowadzenie: Marcin Mitzner

Techniki dramowe w pracy z dziećmi i młodzieżą, 23 maja 2017, prowadzenie: Aldona Żejmo-Kudelska

Techniki dramowe w pracy z dziećmi i młodzieżą, 23 maja 2017, prowadzenie: Aldona Żejmo-Kudelska

Zabawa w kreatywność – eksperymenty plastyczne, 25 maja 2017, prowadzenie: Magdalena Talmon

Zabawa w kreatywność – eksperymenty plastyczne, 25 maja 2017, prowadzenie: Magdalena Talmon

Fot. WOAK w Białymstoku

Konsultacje metodyczne i animacyjne na Śląsku

Konsultacje metodyczne i animacyjne na Śląsku

Majowe spotkanie z partnerami SYNAPS

Majowe spotkanie z partnerami SYNAPS