Warsztaty "Koalicje Kultury 2018"

Warsztaty "Koalicje Kultury 2018"

Jak tworzyć projekty, które odpowiedzą na realne potrzeby społeczności lokalnej?  Jak oceniać uczniów, żeby ich wzmacniać? Czym jest świadomość ciała w ruchu? Co nas łączy, a co dzieli? Tego dowiedzą się edukatorzy i animatorzy, uczestnicy wiosennych warsztatów Koalicji Kultury.

– Proponujemy cztery warsztaty, pogrupowane w dwa cykle szkoleniowe – zapowiada Agnieszka Wojciechowska-Sej, edukatorka Muzeum Sztuki w Łodzi, kierownik projektu Koalicje Kultury, będącego regionalną odsłoną ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura.  – Chętni mogą zapisywać się na dwuwarsztatowe, jednodniowe spotkania, albo na dwa dni szkoleniowe, obejmujące wszystkie cztery warsztaty. Przy czym każde spotkanie odbędzie się w siedzibie innego z lokalnych partnerów programu, dzięki czemu łatwo będzie dotrzeć do nas z różnych stron regionu łódzkiego – tłumaczy.  

Pierwszy blok szkoleniowy dotyczy diagnozy i oceny. Na warsztaty „ABC Diagnozy” zaprasza zespół ekspertów z Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Katarzyna Chajbos, Jakub Walczyk i Bartek Lis podpowiedzą co zrobić, żeby działania animacyjne były adekwatne dla ich odbiorców i miejsc, dla których są planowane. Zaproponowane przez nich ćwiczenia pozwolą przyjrzeć się poszczególnym etapom pracy projektowej, zastanowić nad tym, czym jest animacja społeczna i poznać praktyczne narzędzia do prowadzenia diagnozy społecznej.

Z kolei zajęcia „Ewa, Lu, Acja – zapraszają do rozwoju. Ocenianie – jakie bywa, a jakie może być...” przygotowane przez Wigę Bednarkową traktować będą o wzmacnianiu efektywności procesu dydaktycznego poprzez ocenianie kształtujące.

Pierwszy dwuwarsztatowy cykl szkoleniowy odbędzie się w Muzeum im. hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim (17 marca), w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim (18 marca) oraz w Bełchatowie w Miejskim Centrum Kultury PGE Giganty Mocy (8 kwietnia).

Drugi cykl rozpocznie „Kontakt improwizacja. Świadomość ciała w ruchu” – warsztat opracowany przez Michała Ratajskiego – performera, pedagoga, tancerza, założyciela teatru tańca KIJO. Dzięki niemu uczestnicy postarają się pobudzić myślenie i ciekawość w ciele, by odkryć własną ścieżkę poszukiwań dla ruchu, jako formy komunikacji.

Ostatnie z zajęć poprowadzi Hanna Zielińska – animatorka kultury, trenerka antydyskryminacyjna, członkini Stowarzyszenia Praktyków Kultury i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Jej warsztaty „Co nas łączy, co nas dzieli? Perspektywa antydyskryminacyjna w animacji kultury” pomogą sprawdzić, jak stereotypy wpływają na nasze postrzeganie „innych” i jak się mają do działań animacyjnych i edukacyjnych. Będą też inspiracją do tworzenia projektów bardziej włączających i otwartych na społeczną różnorodność.

Drugi cykl szkoleniowy zrealizowny zostanie w Miejskim Domu Kultury w Radomsku (24 marca), Łaskim Domu Kultury (7 kwietnia) i w skierniewickim Centrum Kultury i Sztuki (14 kwietnia).

Udział w warsztatach kosztuje symbolicznie 1 złoty, a szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia zapisów znaleźć można na stronach poszczególnych instytucji, w których odbędą się wiosenne koalicyjne warsztaty.

Koalicje Kultury – prowadzona przez Muzeum Sztuki w Łodzi regionalna odsłona programu Bardzo Młoda Kultura – powstały, by podnosić jakość edukacji kulturowej w regionie łódzkim.
Ich zadaniem jest promowanie dobrych praktyk w edukacji kulturowej i budowanie regionalnej sieci współpracy osób związanych z instytucjami kultury, oświatą oraz organizacjami pozarządowymi.

Autorka opisu: Joanna Karpińska

http://www.koalicjekultury.pl/aktualnosci-wydarzenia-kulturalne/wiosenne-koalicje-szkolenia-dla-edukatorow-i-animatorow-kultury,89

 „Młodzi LUBią Kulturę. Lubelska Sieć Edukacji Kulturalnej” Spotkania informacyjne 2018

„Młodzi LUBią Kulturę. Lubelska Sieć Edukacji Kulturalnej” Spotkania informacyjne 2018

III Pomorska Giełda Inspiracji za nami!

III Pomorska Giełda Inspiracji za nami!