Historia w pamięci ukryta

Historia w pamięci ukryta

W dniach 07-08 sierpnia 2018 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krypnie Kościelnym odbyły się warsztaty historyczno-dziennikarskie z panią Barbarą Pac.

Podczas warsztatów omawiana była rola dziennikarza w środowisku lokalnym, jego cechy charakteru a także sposoby na odkrywanie historii. Bazowaliśmy na starych fotografiach, zastanawialiśmy się nad rodzajami pytań, jakie można zadawać rozmówcom. Analizowaliśmy przebieg takiego wywiadu, a także przeprowadziliśmy mini wywiad z lokalnym pasjonatem historii. Grupa projektowa miała okazję obejrzeć zbiory muzealne w „Przysiółku Szlacheckim. Pacowa Chata” i porozmawiać o zgromadzonych eksponatach, a niektóre nawet przetestować na sobie samym.

Autorka opisu: Beata Rogalska

Autorka zdjęć: Beata Rogalska, koordynator projektu

http://historiawpamieciukryta.blox.pl/html

Kultura języka w eterze - projekt na Dolnym Śląsku

Kultura języka w eterze - projekt na Dolnym Śląsku

Start projektu i pierwsze spotkania w ramach „Mały format – wielka treść”  - Małopolskie SYNAPSY

Start projektu i pierwsze spotkania w ramach „Mały format – wielka treść” - Małopolskie SYNAPSY